XVI a. miestiečių apdarai. Fragmentas iš 1581 m.
G. Brauno sudaryto Karaliaučiaus miesto plano.