Ragainės pilies griuvėsiai 1994 m. (iš M. Purvino nuotraukų rinkinio).
The ruins of the old castle in Ragainė (Photo by M. Purvinas, 1994).