Į vakarus nuo Rozenau tankiausiai apgyvendintas Karaliaučiaus priemiestis - Ponartas.
Nuotraukoje - garsusis Ponarto alaus daryklos pastatas 1990 m. birželio mėnesį.