M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema

 

 

PIRMOJI LIETUVIŠKA KNYGA

Į pradžiąInformacijaPaieška


 

 

 

MAŽVYDAS, MARTYNAS. Catechismusa prasty Szadei, Makslas skaitima raschta yr giesmes del kriksczianistes bei del berneliu iaunu nauiey sugulditas... – Karaliaučius: Hanso Weinreicho spaustuvė, 1547. – [79] p.: vinj., gaid.

Pirmoji lietuviška knyga, parengta Martyno Mažvydo, kai jis dar studijavo Karaliaučiaus universitete. Joje yra  elementorius, katekizmas, giesmynėlis. Prakalba "Knigieles paczias byla ..."  - pirmasis originalus eilėraštis lietuvių kalba.

Manoma, kad knyga išspausdinta 200 – 300 egz. tiražu. Išliko du egzemplioriai, saugomi Vilniaus ir Torunės (Lenkija) universitetų bibliotekose.

 

 

 


Į pradžiąInformacijaPaieška