1547 M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema 1997

 

LIETUVIŠKOS KNYGOS METŲ SVETAINĖS INTERNETE

PRATARMĖ

Į pradžiąInformacijaPaieškaRėmėjai


Martyno Mažvydo raidė ir žodis vėl kalba mums ir pasauliui . Tačiau šį kartą jie renkasi kitokį bylojimo būdą: pirmosios lietuviškos knygos autoriaus minties prasmę, supusio pasaulio vaizdus ir kalbos garsus perteikia moderniausios komunikacijos – kompiuterinės – priemonės. Esame įsitikinę, kad jos atvers naujas 450 metų sukaktį mininčios lietuviškos knygos pokalbio su skaitytoju bei Lietuvos bičiuliu namie ir svetur galimybes.

Pirmosios lietuviškos knygos sukaktis – turbūt pats reikšmingiausias pastarųjų dešimtmečių lietuvių kultūros įvykis. Mes jam rengėmės jau nelaisvės metais ir visu balsu prakalbome atkūrę savo valstybės nepriklausomybę. Didžiai reikšminga tai, kad savo knygą ryžomės pagerbti ne vienadiene švente, tegu ir iškilminga, bet valstybine dviejų metų darbus aprėpiančia nacionalinio masto programa. Jai mes skiriame ilgamečių mokslinių tyrinėjimų publikacijas, meno kūrinius, monumentalius ir kuklius, bet visada iš širdies tvertus paminklus.

Ir pirmoji lietuviška knyga, ir jos autorius nebuvo vieniši. Abu jie gyveno tarp žmonių ir žmonėms, skleisdami tiesą, dorą ir išmintį. Knyga ir jos autorius toliaregiškai žvelgė į ateitį, tikėjo pirmosios lietuviškos raidės ir savo tautos gyvybingumu. Lietuviškoji knyga padėjo išlikti mums ir mūsų valstybei, buvo atrama ir ryšys bendraujant su kitomis šalimis ir tautomis. Mes džiaugiamės, kad tai susilaukė ir pasaulio įvertinimo. Lietuvišką knygą pripažino ir gerbė vokiečių, lenkų, čekų, italų, rusų bei kitų tautų mokslininkai, kurių sukurta mažvydiana šiandien aprėpia dešimtis publikacijų. Ji, kaip jaučiame, dar plėtosis.

Ir darbuose, ir šventėje norime būti kartu su kitais. Šiuolaikinės komunikacijos priemonės teikia tobulesnius Martyno Mažvydo ir kitų lietuviškos knygos kūrėjų palikimo pažinimo bei įprasminimo būdus. Tokiam tikslui tarnaus ir šis kompiuterinis leidinys. Tikime jo ateitimi ir kviečiame bendradarbiauti.

Malonios viešnagės kibernetinėje erdvėje!

Prof. Domas KAUNAS
Pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties
minėjimo valstybinės komisijos sekretorius


Į pradžiąInformacijaPaieškaRėmėjai