1547 M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema 1997

REDAKTORIŲ ŽODŽIAI

Į pradžiąInformacijaPaieškaRėmėjai


Į KELIĄ PALYDINTIS ŽODIS

Kas Lietuvai buvo 1997-ieji? Atsakysime įvairiai: minėsime įvykius, vardus ir pavadinimus, laimėjimus ir pralaimėjimus, Domas Kaunasdžiaugsimės ar sielosimės dėl neatliktų darbų, abejosime kai kurių savo žingsnių prasmingumu. Tačiau tolstančio laiko eisena labai greitai visa surikiuos į darnią gretą, išgrynins, išblukins tuščio blizgesio ir triukšmo atšvaitus. Neabejoju, kad nublankus tam, kas netikra ir trumpalaikiška, ryškiausias ir svarbiausias tų dienų kronikos užrašas liks LIETUVIŠKOS KNYGOS METAI. Jie iš tikro daug davė Lietuvai ir kiekvienam iš mūsų. Svarbiausia, kad mes įsitikinome, jog pirmoji lietuviška knyga ir jos autorius Martynas Mažvydas žengiant per trečiojo tūkstantmečio slenkstį tebėra taip pat reikalingi kaip ir prieš 450 metų. Jie byloja Lietuvai ir apie ją, aukština lietuvišką žodį, ragina jį gausinti ir sotinti sielą.

Lietuviškos knygos metai buvo kuriamojo darbo metai. Neperdėsiu sakydamas - gero darbo metai. Visa, ką atlikome, žinome, be to, svarbiausius pasiekimus vienaip ar kitaip įamžino akyla žiniasklaida, įvykių vaizdų ir garsų tėkmę fiksavo stropūs istorijos metraštininkai. Modernios - elektroninės - priemonės leido kviesti talkon ir šventėn tolimuosius Lietuvos bičiulius, tartis su pasauliu, eiti į jį. Sąžiningai savo priedermes atliko sukakčiai skirtas ir išpuoselėtas internetinis žurnalas “Lietuviškos knygos metai”. Norom nenorom jis pats tapo svarbiu įvykio liudininku bei paminklu, kurio dydį šią akimirką ne taip paprasta nustatyti. Jis dar turi pagyventi tarp mūsų, patarnauti, pabyloti, kai reikės - sąžiningai patarti. Tai ir buvo bene pirmoji paskata sukauptą žinijos lobyną rūpestingai sutvarkyti ir, apvilkus  kompaktinio disko rūbu, pakviesti jį tapti tuo, kuo 450 metų mums buvo ištikimoji lietuviška knyga. Tikime, kad abiejų - mažvydinės ir moderniosios - knygų santarvė bus darni, vaisinga ir ilgaamžė. Naudokimės jų dosnumu.

Iki malonaus susitikimo lietuviškos Knygos 500 metų sukaktuvėse!

Prof. Domas KAUNAS

1998 m. lapkričio 10 d


 

SVEIKI,

Jūsų kompiuteris rodo Jums pirmąją kompiuterinę multimedia knygą apie pirmąją lietuvišką spausdintą knygą - KATEKIZMĄ, Laimutis Telksnyskurią parašė Martynas Mažvydas, Karaliaučiaus universiteto teologijos studentas, ir 1547 metais Karaliaučiuje  išspausdino   Hanso Weinreicho spaustuvė.

Pirmoji spausdinta lietuviška knyga yra ne tik Katekizmas, bet ir pirmasis lietuvių kalbos elementorius. Joje skelbiamas pirmasis originalus eiliuotas tekstas lietuvių kalba ir pirmasis lietuviškų giesmių rinkinys.

Pažiūrėkite, kaip atrodė ši knyga. Kokiais rašto ženklais ji buvo išspausdinta. Pasiklausykite, kaip skamba skaitomas knygos tekstas, eilėraščiai, giesmės. Susipažinkite su Mažosios Lietuvos senaisiais ir dabartiniais žemėlapiais, vietovardžių rodyklėmis. Pasidomėkite lietuviškos spaudos draudimo įvykiais.

Kompiuterinėje multimedia knygoje rasite 450 metų jubiliejui skirtų kūrinių - ženklo, medalio, monetos, pašto ženklo atvaizdų ir aprašymų. Rasite žinių apie teatrų spektaklius. Galėsite pasiklausyti poezijos ir muzikos kūrinių ištraukų bei pamatyti knygų, grafikos, nuotraukų, ekslibrisų, moksleivių piešinių parodas, pasiskaityti apie jas, susipažinti su parodose pateiktų darbų autoriais, M. Mažvydo stipendininkais, premijų laureatais. Pasigrožėsite M. Mažvydo viršūne Tian Šanio kalnuose. Pamatysite paminklus M. Mažvydui.

Čia rasite informacijos iš viso pasaulio apie jubiliejaus minėjimo renginius ir jų atspindžius žiniasklaidoje. Susipažinsite su bibliografija, dokumentais, įvykių kronika.

Viską, kas parašyta lietuviškai, galėsite paskaityti anglų ir vokiečių kalbomis.

Taigi, skaitykite, žiūrėkite, klausykitės…

Prof. Laimutis TELKSNYS

  1998 m. lapkričio 16 d.


Redaktoriaus prof. D. Kauno pratarmė pirmajam Interneto leidiniui (1997)
Redaktoriaus prof. L. Telksnio žodis atveriant pirmają Interneto svetainę (1997)

Į pradžiąInformacijaPaieškaRėmėjai