1547 M. Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų jubiliejaus emblema 1997

Martyno Mažvydo pirmosios lietuviškos knygos 450 metų sukakties

ATSPINDŽIAI ŽINIASKLAIDOJE

Į pradžiąInformacijaPaieškaRėmėjai

Knygos Žurnalai Laikraščiai Kiti šaltiniai

Knygos


Žurnalai

Darbai ir dienos
 
Juozas Karaciejus. Pirmoji knyga ir jos adresatas – DARBAI IR DIENOS, 1997.04 (13), 93 – 98 p.
 
Fylkes Stikka (norvegų k.)
 
Veien mot frihet Litauens historie gjennom bøkene (Tekst Torill A. Roselin) In: FYLKES STIKKA Nr. 4 1997, p. 12–14 / 7 iliustr.
 
Gimtoji kalba
 
Aldonas Pupkis. Mažvydo žingsniai per pasaulį – GIMTOJI KALBA, 1997, Nr. 1
Sigitas Narbutas. Lietuviški įrašai šešiolikto amžiaus knygose – GIMTOJI KALBA, 1997, Nr. 1

Kultūros barai

          Vilija Aleknaitė-Abramikienė. Šakom į dangų – KULTŪROS BARAI, 1988, Nr. 10.
          Viktorija Daujotytė. Kultūra tarpsta prasmių erdvėje – KULTŪROS BARAI, 1997, Nr. 6
 
Lithuanian Papers
 
The First Lithuanian Book. LITHUANIAN PAPERS, Volume 11 – 1997. Annual Journal of the Lithuanian Studies Society at the University of Tasmania.(anglų kalba)
Mikalojus DAUKŠA. Native Language LITHUANIAN PAPERS, Volume 10 – 1996. Annual Journal of the Lithuanian Studies Society at the University of Tasmania. (Tasmanijos universiteto Lietuvos studijų sambūrio  metinis žurnalas anglų kalba)
 
Magasin fra det Kongelige Bibliotek
 

450 året for den fØrste trykte litauiske bog. Af Dr. Dalia Barauskaitė Mikkelsen, MAGASIN FRA DET KONGELIGE BIBLIOTEK 12. årgang nr. 2 september 1997, p. 55 – 64 (danų kalba)

Mokslas ir technika
 
Bronius Vaškelis. Lietuvos universiteto reikšmė Lietuvai – MOKSLAS IR TECHNIKA, 1997, Nr. 1
 
Moksleivis
 
Balys Jauniškis. Konkursas baigėsi – MOKSLEIVIS, 1997, Nr. 3 – 4
 
Švyturys
 
Tomas Sakalauskas. Mažvydo ąžuolas – ŠVYTURYS, 1997, Nr. 1, 2
 
Tarp knygų
 
"Duris pravėrus - eiti toliau" - TARP KNYGŲ, 1998, Nr. 3.
Metai po knygos ženklu. Lietuvos bibliotekininkų draugijos kreipimasis – TARP KNYGŲ, 1997, Nr. 1
Violeta Černiauskaitė. Vadovas po Mažosios Lietuvos knygų pasaulį – TARP KNYGŲ, 1997, Nr. 8
 
Veidas
 

"KATEKIZMUI" – 450 metų - VEIDAS, 1997.01.11 – 17


Laikraščiai

Apžvalga
 

Alfonsas Kairys. Martynas Mažvydas nuo Kaliningrado iki Magadano – APŽVALGA, 1998.02.20 – 26, Nr. 7  

Dienovidis
 
Eglė Černiauskaitė. "Catechismus – 450" – DIENOVIDIS, 1997.01.10, Nr. 2
Juozas Tumelis. Mažvydas. – DIENOVIDIS, 1997. 01.17, Nr. 3
Kazys Bradūnas. Martyno Mažvydo metams – DIENOVIDIS, 1997.02.07, Nr. 6
Pranas Tupikas. Mažvydas prisimintas Vašingtone – DIENOVIDIS, 1997.11.28 – 12.04, Nr. 44
Zenonas Rinkevičius. Muzikinis paminklas Martynui Mažvydui – DIENOVIDIS, 1997.05.02, Nr.18
Zigmas Zinkevičius. Ar pirmoji lietuviška knyga vėlavo? I – DIENOVIDIS, 1996.10.18, Nr. 40 – 41
Zigmas Zinkevičius. Kaip atsirado pirmoji lietuviška knyga? II – DIENOVIDIS, 1996.11.22, Nr. 46
Zigmas Zinkevičius. Mažvydo rašomosos kalbos kilmė. III – DIENOVIDIS, 1996.12.20, Nr. 50 – 51
Zigmas Zinkevičius. Ar Mažvydas pirmasis rašė lietuviškai? IV – DIENOVIDIS, 1997.01.10, Nr.2
Zigmas Zinkevičius. Kas prieš Mažvydą rašė lietuviškai? V – DIENOVIDIS, 1997.01.17,  Nr. 3
Zigmas Zinkevičius. Kada pradėta lietuviškai rašyti? VI – DIENOVIDIS, 1997.01.24, Nr. 4
Kun. Vaclovas Aliulis, MIC. Pasaka apie Australiją ir jos lietuvius - DIENOVIDIS, 1997.10.10-16, Nr. 37
 
Dirva
 

Kęstutis K. Miklas. Pirmosios lietuviškos knygos minėjimas Niujorke – DIRVA, 1997.10.28
Pirmosios lietuviškos knygos minėjimas Klivlende – DIRVA, 1997.11.11, Nr. 43, p. 11.
Tęsiasi pirmosios lietuviškos knygos minėjimai – DIRVA, 1997.10.21

Donelaičio žemė
 
Arnoldas Piročkinas. Kodėl Karaliaučiuje, o ne Vilniuje? – DONELAIČIO ŽEMĖ, 1997.11, Nr. 11
Irena Kubilienė. Pirmosios lietuviškos knygos šviesa – DONELAIČIO ŽEMĖ, 1997.06 – 07, Nr. 7 – 8
Jau įrengta Martyno Mažvydo biblioteka Tilžėje - DONELAIČIO ŽEMĖ, 1998.06, Nr. 6
Knyga apie “Katekizmo” autorių - DONELAIČIO ŽEMĖ, 1997.01 – 02, Nr. 1 – 2
Lietuviškojo rašto pradininkai - DONELAIČIO ŽEMĖ, 1996.11, Nr. 11
Ragainėje įamžintas Martyno Mažvydo atminimas - DONELAIČIO ŽEMĖ, 1998.03–04, Nr.3–4
Martyno Mažvydo miestas – Ragainė - DONELAIČIO ŽEMĖ, 1997.01 – 02, Nr. 1 – 2
Mažosios Lietuvos enciklopedijos ruošimas – tai paminklo Mažajai Lietuvai statyba – DONELAIČIO ŽEMĖ, 1997.11, Nr. 11
Lietuviškojo rašto pradininkai - DONELAIČIO ŽEMĖ, 1996.11, Nr. 11
Tilžėje siūloma įkurti Martyno Mažvydo biblioteką – DONELAIČIO ŽEMĖ, 1997.11, Nr. 11
 
Draugas
 
Aušra Veličkaitė. Keliaujanti Mažvydiana Šiaurės Amerikoje – DRAUGAS, 1997.10.11, Nr. 198
Danutė Bindokienė. Mažvydas, Tvarauskas ir mes – DRAUGAS, 1997.10.28, Nr. 212
Gražina Mareckaitė. Martyno Mažvydo minėjimas Čikagoje – DRAUGAS, 1997.11.08, Nr. 221
Irena Alantienė. Šviesus kultūrinis žiburys suspindėjo Detroito židiny – DRAUGAS, 1997.11.20, Nr. 229
Nijolės MARTINAITYTĖS žodis, pradedant Mažvydo dienas Čikagoj – DRAUGAS, 1997.11.08, Nr. 221 
Valteris Bendikas. Tėviškės parapija prisiminė Martyną Mažvydą – DRAUGAS, 1997.11.18, Nr. 227
Vytauto LANDSBERGIO sveikinimas Amerikos lietuvių bendruomenei – DRAUGAS, 1997.11.08, Nr. 221

Kalba Vilnius

Virginijus Mičiulis. Italai žavėjosi H. Kurausko balsu – KALBA VILNIUS, 1997.05.09 – 16, Nr. 19

Kauno diena
 

Dalia Juškienė. Senas vynas – lietuviško pilstymo? – KAUNO DIENA, 1997.11.15, Nr. 268
Steponas Gečas. Dainuojantis spaudos maestro – KAUNO DIENA, 1997.05.05, Nr. 102

Kauno pirmadienis

Modestas Patašius. Didelio vyro mažos knygutės – KAUNO PIRMADIENIS, 1996.02.19 – 25, Nr. 7

Klaipėda

Alfonsas Žalys. Martynas Mažvydas mus ragina – KLAIPĖDA, 1997.09.01
Justinas Marcinkevičus. Žodis, atidengiant paminklą Mažvydui Klaipėdoje – KLAIPĖDA, 1997.09.02
Rita Bočiulytė.
Pirmoji lietuviška opera po Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje šiandien nuskambės Klaipėdoje – KLAIPĖDA, 1997.09.01

Rita Bočiulytė. Aikštė, kurioje susitiks Viltis, Išmintis ir Stiprybė – DURYS- "KLAIPĖDOS" meno leidinys, 1997.08.27

Lietuvos aidas
 
Andrius Repšys. Jaunieji dailininkai garsina Lietuvą pasaulyje – LIETUVOS AIDAS, 1997.09.06, Nr. 175
Arnoldas Piročkinas. Kelios detonuotos gaidos jubiliejiniame orkestre – LIETUVOS AIDAS, 1997.02.22, Nr. 37
Arvydas Jockus. Mažvydo metai Amerikoje – LIETUVOS AIDAS, 1997.12.31, Nr. 254
Arvydas Jockus. Mažvydo metų pabaigtuvės Karaliaučiuje – LIETUVOS AIDAS, 1997.12.10, Nr. 241
Atstatoma Karaliaučiaus katedra - LIETUVOS AIDAS, 1998. 10. 21, Nr. 207
Bernardas Brazdžionis. Mūsų meto žodis – LIETUVOS AIDAS, 1997.01.25, Nr. 17
Bretkūno Bibliją rengia ir leidžia vokiečiai – LIETUVOS AIDAS, 1997.01.14, Nr. 8
Daiva Baniulienė. Surasta Mažvydo amžininko knyga – LIETUVOS AIDAS, 1997.08.20, Nr. 162
Daiva Narbutienė. Ten, kur išėjo pirmoji lietuviška knyga – LIETUVOS AIDAS, 1997.09.02, Nr. 171
Domas Kaunas. Martyno Mažvydo gimtinė – ne Mažoji Lietuva – LIETUVOS AIDAS, 1997.06. 20
Evaldas Jankauskas. Uostamiestyje atidengtas paminklas Martynui Mažvydui – LIETUVOS AIDAS, 1997.09.02, Nr. 171
Gintaras Bleizgys. Minima pirmosios lietuviškos knygos sukaktis – LIETUVOS AIDAS, 1997.07.02
Gintaras Bleizgys. Pirmosios lietuviškos knygos jubiliejų mini knygotyrininkai – LIETUVOS AIDAS, 1997.09.26
Jurgis Reidys. Paroda, apie kurią nežino UNESCO – LIETUVOS AIDAS, 1997.03.22, Nr. 56
Jūratė Laučiūtė. Pirmajai lietuviškai knygai skirtos parodos Peterburge – LIETUVOS AIDAS, 1997.03.05, Nr. 44
Konferencija “Lietuvos švietėjas M. Mažvydas ir jo laikų Lietuvos DK knygų kultūra” Maskvoje- LIETUVOS AIDAS 1998.11.19, Nr. 228
Kongreso bibliotekoje V. Landsbergio pranešimas apie "Katekizmą" – LIETUVOS AIDAS, 1997.06.20
Lietuviškos knygos metai baigėsi nuolatine senosios raštijos paroda – LIETUVOS AIDAS, 1998.01.09, Nr. 5
Lietuviškos knygos metai baigėsi iškilmingu posėdžiu – LIETUVOS AIDAS, 1998.01.09, Nr. 5
Nepaprastas Mažvydo metų atradimas – LIETUVOS AIDAS, 1997.08.20, Nr. 162
Nika Aukštaitytė. Kaip profesorius Levas Vladimirovas grąžinoVilniaus universiteto bibliotekos lobius – LIETUVOS AIDAS,
Pirmosios lietuviškos knygos sukakties minėjimas Martyno Mažvydo gimtinėje – LIETUVOS AIDAS, 1997.06.06, Nr.109
1997.05.07, Nr. 87
Romas Sadauskas. Knyga, kuri panaši į duoną – LIETUVOS AIDAS, 1997.10.14, Nr. 201
 
Lietuvos rytas
 
Abiturientams – pirmoji lietuviška knyga – LIETUVOS RYTAS, 1997.06.18
Aldona Aleksėjūnienė. Nemano mokykloje paminėtas M. Mažvydas – LIETUVOS RYTAS, 1997.06.18
Alfonsas Čepauskas. Mažosios formos meistrai – M. Mažvydo katekizmo sukakčiai – LIETUVOS RYTAS, 1997. 03.03, Nr. 1
Gintautas Alksninis. JAV norėtų, kad Lietuva būtų Vakarų pasaulio dalis – LIETUVOS RYTAS, 1997.09.06
"Internet" tinkle – puslapis M. Mažvydui – LIETUVOS RYTAS, 1997.02.06, Nr. 30
Įvertinti geriausiai minėjusieji M. Mažvydą – LIETUVOS RYTAS, 1997.04.24
Justina Jurgaitytė. Naujas Mažvydas ateina į "Vaidilos" teatro sceną – LIETUVOS RYTAS, 1997.02.14
"Katekizmo" sukaktis paminėta ir Lenkijoje – LIETUVOS RYTAS, 1997.01.13, Nr. 9
Kitapus Nemuno – dar daug klaustukų – LIETUVOS RYTAS, 1997.06.30
Laiko ženklai – LIETUVOS RYTAS, 1997.01.09
Pirmosios lietuviškos knygos minėjimas – LIETUVOS RYTAS, 1996.12.20
Pirmosios lietuviškos knygos sukaktis paminėta ir Niujorke – LIETUVOS RYTAS, 1997.04.08
Rūta Oginskaitė. A. Latėno Mažvydas užčiaupė visiems burnas – LIETUVOS RYTAS, 1997.02.18
Rūta Slušnytė. "Katekizmą" jau galima skaityti 186 pasaulio šalyse – LIETUVOS RYTAS, 1997.05.17
Šimtmečiai neištrynė lietuviškų žodžių – LIETUVOS RYTAS, 1997.01.09
Torunėje paminėtas "Katekizmo" jubiliejus  – LIETUVOS RYTAS, 1997.04.25
Unikalųjį leidinį galima pamatyti parodoje  – LIETUVOS RYTAS, 1997.08.27
Vida Savičiūnaitė. Kaune pagerbtas miniatiūrinių knygų leidėjas – LIETUVOS RYTAS, 1997.05.09
Vilniaus universitete – baltistų kongresas – LIETUVOS RYTAS, 1997.10.08
Vytautas Navaitis. Rekordinės miniatiūros pristatymas spaudai – LIETUVOS RYTAS, 1998.10.02
Literatūra ir menas
Algirdas Matulevičius. Didžiosios ir Mažosios Lietuvos studentai Karaliaučiaus Universitete XVI – XVII a. – LITERATŪRA IR MENAS, 1997.01.25
Alma Braziūnienė. Senosios Lietuvos knygos – Tartu, Paryžiuj, Berlyne – LITERATŪRA IR MENAS, 1998.01.17, Nr. 3
Alvydas Šlepikas. Septynios dienos – LITERATŪRA IR MENAS, 1998.01.17
Arvydas Šliogeris. Mažvydas ir Lietuva – LITERATŪRA IR MENAS, 1997.02.15, Nr. 7
Benediktas Januševičius. Senosios raštijos ir tautosakos sąveika Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje – LITERATŪRA IR MENAS, 1997.12.13
Eglė Patiejūnienė. Martyno Mažvydo premija – Dailės akademijos studentei – LITERATŪRA IR MENAS, 1994.04.16
Indrė Daunytė. Laikas ir erdvė Just. Marcinkevičiaus "MAŽVYDE" – LITERATŪRA IR MENAS, 1997.03.15, Nr. 11
Inga Samuolytė. Interpretacijos erdvėse – LITERATŪRA IR MENAS, 1997.03.15, Nr. 11
Irena Balčienė. Knygotyros baruose – LITERATŪRA IR MENAS, 1997. 11.08, Nr. 45
M. Mažvydo "Katekizmo" kelias į Vilnių
(parengta pagal: A. Braziūnienė. Kaip Mažvydas grįžo į Vilnių – LITERATŪRA IR MENAS, 1997.01.04)
Petras Dinius. Septynios dienos - LITERATŪRA IR MENAS, 1998.05.20, Nr. 25
 
 
Liuteronų balsas
 
Tauragės miesto pirmoji vidurinė mokykla vadinasi Martyno Mažvydo vardu – LIUTERONŲ BALSAS, 1996.12.25, Nr. 6
.
Naujasis varpas
 
Trečioji Karaliaučiaus krašto lietuvių kultūros šventė – NAUJASIS VARPAS, 1997.06
 
Naujoji komunikacija

Lithuania-On-Line naujienos. 450 metų lietuviškam raštui - NAUJOJI KOMUNIKACIJA, 1997.12.13

Neliūdėk!
 
Pirmąją lietuvišką knygą galima skaityti "Internete" /ParengėVitalija Mockutė/– NELIŪDĖK!, 1997.05.21 – 27, Nr. 21
 
Mokslo Lietuva
 
Gediminas Zemlickas. Ryškėja simpoziumo kontūrai – MOKSLO LIETUVA, 1997.11.05, Nr. 19
Juozas Elekšis. Vilnius buvo ne kultūros užkampis, o vienas iš centrų – MOKSLO LIETUVA, 1997.10.08
Pokalbis su  prof. Zigmu Zinkevičiumi – MOKSLO LIETUVA, 1998.01.10, Nr. 1
 
Mūsų Pastogė
 
Mažvydo knygos sukaktis paminėta Australijoje   – Mūsų Pastogė, 1997.09.08, Nr. 35, 
 
 
Respublika
Anatolijus Lapinskas. Skamba M. Mažvydo palikimas – RESPUBLIKA,1996.12.09
"Katekizmo" sukaktis paminėta Prahoje – RESPUBLIKA, 1997.01.22
Anatolij Nepokupnij: "Sausio 13–ąją suvokiau stovįs ne minioje, o lietuvių tautoje" – RESPUBLIKA, 1997.01.13
A. Jablonskienė. Knygos ženklai – pirmajai knygai – RESPUBLIKA, 1997.01.11
Prezidentas skatina "Katekizmo" studijoms – RESPUBLIKA, 1997.01.08
 
Sekundė
 
Rima Maselytė. Šilagalio bibliotekai – premija – SEKUNDĖ, 1998.01.02, Nr. 305
 
Šiaurės Atėnai
 

Virginijus Savukynas. Kodėl lietuviai skaito knygas? - ŠIAURĖS ATĖNAI, 1998.06.27, Nr. 25
Aina Valikonytė. Mažvydiana platesniame kontekste – ŠIAURĖS ATĖNAI, 1997.11.29, Nr. 46
Remigijus Misiūnas. Žvilgsnis į lietuviškos knygos istoriją. ŠIAURĖS ATĖNAI.1996.08.24

 
Šeimininkė
Jolanta Beniušytė. Martynui Mažvydui ir pirmajai lietuviškai knygai atminti – ŠEIMININKĖ, 1997.09.10, Nr. 36

Tėviškės žiburiai

Aldona Šmulkštienė. Pirmoji lietuviška knyga – TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI, 1997.12.02, Nr. 49
Nerutė Kligienė. "Imkit mane ir skaitykit" – TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI, 1997.04.29, Nr. 18
Pirmosios lietuviškos knygos minėjimas Kanadoje – TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI, 1997.10.21 , Nr. 43

Tønsbergs Blad

Litauen var tidlig ute (Henrik Seel Bahr) . TØNSBERGS BLAD / Kultur, p. 12,  7 oktober 1997 // did. iliustr.

Vakarinės Naujienos

Dalia Poderytė. Naujoje mokykloje galės mokytis ir neįgalieji - VAKARINĖS NAUJIENOS, 1998.09.01

Voruta

Ela Vaičekauskienė. Pajūrio žinios – VORUTA, 1998.02.28, Nr. 9
Vincas Bartusevičius. Lietuvių kultūros instituto Vokietijoje XVII suvažiavimas –  VORUTA, 1997.12.13 – 19, Nr. 47
Vytautas Kaltenis. Amžini lietuvybės ąžuolai – VORUTA, 1997.12.06 – 12, Nr. 46

Kiti šaltiniai


Į pradžiąInformacijaPaieškaRėmėjai